O nas

Imprezy

Zdjęcia z wyjazdów

Odznaki

Kontakt


GALERIA
SUDECKICH KRAJOBRAZÓW

Generalny partner - Fixly.pl
Korona
Diadem
Karkonosze
Góry Kaczawskie
Góry Wałbrzyskie
Góry Stołowe
Jeseniki
Przedgórze Sudeckie
Komisja Turystyki Górskiej oraz Koło PTTK nr 1 „Włóczykije” Oddziału Wrocławskiego PTTK

Komisja Turystyki Górskiej w skrócie KTG jest społecznym organem fachowym Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK, w sprawach związanych z turystyką górską. Do jej głównych zadań należy znakowanie szlaków pieszych w Masywie Ślęży oraz nadzór nad odznakami:

KORONA SUDETÓW,
SUDECKI WŁÓCZYKIJ,
DIADEM POLSKICH GÓR,
ODCINEK SUDECKI SZLAKU EB-E3.

KTG wyodrębniła się w 1954 roku jako pierwsza sekcja specjalistyczna w Oddziale Wrocławskim PTTK, a uprawnienia komisji turystyki kwalifikowanej otrzymała w 1956 r. Przez lata była znana z organizowania ogólnopolskich rajdów, takich jak „Sudecka Wiosna”, „Nocny Rajd Na Ślężę”, „Rajd Szlakiem Skalnych Grzybów”, Rajd „Zamki Śląskie”, „Rajd w Górach Opawskich”, „Wrzesień w Sudetach” czy „Rajd Bialski”. W latach 2002-2011 organizowane były wycieczki pod hasłem „Zdobywamy KORONĘ SUDETÓW”. Obecnie Komisja organizuje wycieczki, m.in. w ramach propagowania zdobywania odznak KTG oraz systematycznego poznawania Sudetów i innych rejonów górskich. Są to wycieczki z cyklu „Sudety za miedzą” oraz z cyklu „Góry za miedzą”. Przy organizowaniu swoich imprez, KTG ściśle współpracuje z oddziałowym Kołem PTTK nr 1 „Włóczykije”.


Koło PTTK nr 1 „Włóczykije” jest to jedno z kół Oddziału Wrocławskiego PTTK. Zrzesza członków, którzy preferują uprawianie turystyki górskiej. Koło jest organizatorem wycieczek pod hasłem „Kolej w góry” oraz pod hasłem „Między świerkami i bukami”.

 
O nas Imprezy Zdjęcia z wyjazdów Odznaki Kontakt