O nas

Imprezy

Zdjęcia z wyjazdów

Odznaki

Kontakt
Generalny partner
Strona Glowna
Korona
Odcinek Sudecki EB-E3


DIADEM POLSKICH GÓR to makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, obowiązująca od 17 czerwca 2013 r. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.
Diadem Polskich Gór - Bieszczady
Beskid Wyspowy

O nas Imprezy Zdjęcia z wyjazdów Odznaki Kontakt